Representantforslag om å ta sosialt ansvar og hjelpe folk med gjeldsproblemer gjennom en styrking og utvidelse av Gjeldsregisteret

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Aleksander Stokkebø, Helge Orten, Tage Pettersen, Tore Vamraak, Turid Kristensen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 24.05.2022 Innst. 361 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å ta sosialt ansvar og hjelpe folk med gjeldsproblemer gjennom styrking og utvidelse av Gjeldsregisteret. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen utvide Gjeldsregisteret slik at det inneholder alle typer gjeld, både med og uten sikkerhet. Regjeringen må samtidig gjøre grundige utredninger som sikrer personvernet og vurdere om enkelte typer gjeld av den grunn ikke skal innlemmes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2022

   Debattert i Stortinget 31.05.2022
   Votert i Stortinget 31.05.2022