Representantforslag om å ta sosialt ansvar og hjelpe folk med gjeldsproblemer gjennom en styrking og utvidelse av Gjeldsregisteret

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Aleksander Stokkebø, Helge Orten, Tage Pettersen, Tore Vamraak, Turid Kristensen Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H)

Saksgang