Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang