Representantforslag om skjerpa klimakrav til bygg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Ola Elvestuen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 22.11.2022 Innst. 77 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om skjerpa klimakrav til bygg, jf, Innst. 77 S (2022-2023). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2022

   Debattert i Stortinget 17.01.2023
   Votert i Stortinget 17.01.2023