Godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.2022 Innst. 469 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, jf. Innst. 469 S (2021-2022). Stortinget fastsatte følgende godtgjørelser med virkning fra 1. mai 2022: Stortingsrepresentanter kr 1 064 318 per år. Regjeringsmedlemmer kr 1 518 999 per år. Statsminister kr 1 869 761 per år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2022

   Debattert i Stortinget 15.06.2022
   Votert i Stortinget 15.06.2022