Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Prop. 133 L (2021-2022), Innst. 53 L (2022-2023), Lovvedtak 4 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenInnstilling avgitt 15.11.2022Innst. 53 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid). Det er vedtatt at det i arbeidsmiljøloven fastsettes en normgivende bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med tillitsvalgte og Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å håndheve at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves. Videre er det vedtatt to lovendringer som skal styrke deltidsansattes fortrinnsrett. Det lovfestes at deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven også skal gjelde fremfor ny innleie i virksomheten, samt at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende».

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.11.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.11.2022