Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang