Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. november 2022

Kirsti Bergstø

Trine Lise Sundnes

leder

ordfører