Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2022 Innst. 75 L (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven) i tråd med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.12.2022