Innstilling fra finanskomiteen om Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 22. november 2022

Eigil Knutsen

May Britt Lagesen

leder

ordfører