Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (økt stønadsgrad)

Prop. 144 L (2021-2022), Innst. 18 L (2022-2023), Lovvedtak 1 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementetSaken er behandlet i energi- og miljøkomiteenInnstilling avgitt 04.10.2022Innst. 18 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i den midlertidige loven om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter. Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag, slik at stønadsgraden til husholdninger i september 2022 blir 90 prosent over 70 øre/kWt.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 04.10.2022

  Behandlet andre gang i Stortinget 11.10.2022