Representantforslag om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Mímir Kristjánsson Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 22.11.2022 Innst. 68 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2022

   Debattert i Stortinget 08.12.2022
   Votert i Stortinget 08.12.2022