Representantforslag om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU

Dette dokument

  • Representantforslag 8 S (2022–2023)
  • Fra: Mímir Kristjánsson og Bjørnar Moxnes
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
4. oktober 2022

Mímir Kristjánsson

Bjørnar Moxnes