Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om å endre EØS-loven etter islandsk modell for å sikre Norges handlingsrom og nasjonale interesser overfor EU

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 22. november 2022

Ine Eriksen Søreide

Ingjerd Schou

leder

ordfører