Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2022 Innst. 104 L (2022-2023)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 01.12.2022

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 08.12.2022