Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg)

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 1. desember 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

leder og ordfører