Representantforslag om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling («tæpping») direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kathy Lie, Mona Fagerås Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.01.2023 Innst. 151 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere. Stortinget vedtok å be regjeringen stille krav om ettermontering av kontaktløs kortbetaling på eksisterende ladeinfrastruktur innen utgangen av 2025.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.01.2023

   Debattert i Stortinget 19.01.2023
   Votert i Stortinget 19.01.2023