Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling («tæpping») direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. januar 2023

Erling Sande

Geir Inge Lien

leder

ordfører