Bærekraftig og sikker luftfart - Nasjonal luftfartsstrategi

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.04.2023 Innst. 301 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om bærekraftig og sikker luftfart. Bakgrunn for meldingen er at Stortinget i 2021 ba regjeringen utarbeide en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi, med ambisjoner om å trekke opp linjene for en helhetlig og bærekraftig utvikling. Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av meldingen å be regjeringen lage en plan for hvordan FOT-rutene skal håndteres dersom det ikke er mulig å erstatte dagens rutefly. I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen legge fram en plan for hvordan Norge kan få en ledende posisjon i produksjonen av bærekraftig drivstoff og en plan for å øke produksjonen av avansert biodrivstoff i Norge. Meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2023

   Debattert i Stortinget 02.05.2023
   Votert i Stortinget 02.05.2023