Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2023 m.m.)

Prop. 121 S (2022-2023), Innst. 487 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 08.06.2023Innst. 487 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2023 under Landbruks- og matdepartementet for å følge opp Jordbruksavtalen 2023-2024, inngått mellom staten og Norges Bondelag 16. mai 2023. Stortinget vedtok å be regjeringen, i dialog med faglagene, legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet. Stortinget vedtok å be regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrette arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024. Stortinget vedtok å be regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 går fra krone- til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.06.2023

  Debattert i Stortinget 15.06.2023
  Votert i Stortinget 16.06.2023