Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)

Meld. St. 23 (2022-2023), Innst. 108 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 30.11.2023Innst. 108 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om psykisk helse og fattet følgende vedtak: Stortinget ber regjeringen - komme tilbake med en plan for oppfølging av nyutdannede og etablerte spesialister i psykisk helsevern, med mål om at flere opplever en god arbeidshverdag og at færre slutter. - komme tilbake til Stortinget med et forslag om hvordan en ordning med helseteam i barneverntjenesten kan se ut. - sikre at tiltak for å avdekke og håndtere økonomiske problemer får en plass i det selvmordsforebyggende arbeidet. - sikre at opptrappingsplanen for psykisk helse inneholder konkrete tiltak og ressurser som gjør en reduksjon av mekaniske tvangsmidler mulig. - umiddelbart stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern. -øke antallet døgnplasser minimum i tråd med helseforetakenes framskrivinger. -i oppfølgingen av opptrappingsplanen inkluderer de psykiske helseutfordringene mennesker som utsettes for rasisme og diskrimering opplever.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.11.2023

  Debattert i Stortinget 07.12.2023
  Votert i Stortinget 07.12.2023