Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Prop. 126 L (2022-2023), Innst. 169 L (2023-2024), Lovvedtak 43 (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 30.01.2024Innst. 169 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om universiteter- og høyskoler. Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere universitets- og høyskoleloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om hvordan studenter som selv ønsker det, kan få utsatt iverksettelse om vedtak om utestenging frem til eventuelle klager på vedtaket er avgjort.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.01.2024

  Behandlet andre gang i Stortinget 13.02.2024