Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Universiteta og høgskulane sitt arbeid med å vidareutvikle kvaliteten i studieprogramma

Dokument 3:14 (2022-2023), Innst. 97 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 28.11.2023Innst. 97 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av universitetene og høgskolene sitt arbeid med å videreutvikle kvaliteten i studieprogrammene. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens konklusjoner. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonen kritikk om at det ikke er tilfredsstillende at det ikke er lagt godt nok til rette for at de som underviser skal kunne arbeide med kvalitetsutvikling i studieprogrammene. Å prioritere dette arbeidet er nødvendig for å gjøre studiegjennomføringen bedre og over tid sikre god utdanningskvalitet. Det er ikke tilfredsstillende at en stor andel av studentene fortsatt ikke gjennomfører studiene innenfor normert tid. Komiteen stiller seg bak Riksrevisjonens anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, og understreker utdanningsinstitusjonenes selvstendige ansvar for løpende å legge til rette for kvalitetsutvikling og læring på tvers av studieprogrammene.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.11.2023

  Debattert i Stortinget 07.12.2023
  Votert i Stortinget 12.12.2023