Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning)

Prop. 11 L (2023-2024), Innst. 113 L (2023-2024), Lovvedtak 20 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 30.11.2023Innst. 113 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning), som er nødvendige for å gjennomføre beslutninger om organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen. Lovendringene gjelder direkte for Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk. Det ble i tillegg vedtatt å overføre kompetansen til å behandle klager på vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven §2-4 a andre ledd bokstav a, fra Klagenemda for behandling i utlandet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage).

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.11.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2023