Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2022

Dokument 3:2 (2023-2024), Innst. 208 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 13.02.2024Innst. 208 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - 2022. Riksrevisjonen har bl.a. undersøkt om statens eierutøvelse ved valg av styrer i heleide selskaper, er i tråd med statens eierpolitikk og om sammensetningen gjør styrene kompetente og velfungerende. Riksrevisjonen vurderer det som ikke tilfredsstillende at styrevalgsprosesser i de heleide selskapene er så lite enhetlige og etterprøvbare. Komiteen slutter seg til kritikken og anbefalingene. Når det gjelder undersøkelsen av om helseforetakene og de regionale helseforetakene arbeider målrettet og systematisk med å sikre tilstrekkelig tilgang på sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere i spesialisthelsetjenesten, er det påvist store bemanningsutfordringer, noe som påvirker hvordan de ansatte opplever kvaliteten på pasientbehandlingen. Komiteen er tilfreds med at Riksrevisjonen vil følge saken videre.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 13.02.2024

  Debattert i Stortinget 07.03.2024
  Votert i Stortinget 14.03.2024