Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet

Prop. 16 S (2023-2024), Innst. 146 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 12.12.2023Innst. 146 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2023 under Barne- og familiedepartementet. Den største endringen er en reduksjon på 780 mill. til foreldrepenger under kap. 2530 post 70 som følge av at færre foreldre enn tidligere er forventet å få utbetalt foreldrepenger. Også antall mottakere av barnetrygd er lavere enn tidligere lagt til grunn. Kap. 845 post 70 er derfor redusert med 311,9 mill. kroner. På bakgrunn av enighet mellom AP, SP og SV under nysalderingen, har Stortinget vedtatt å styrke institusjonsbarnevernet under kap. 855 post 1 med 20 mill. kroner ut over regjeringens forslag, og å øke bevilgningen til Barneverns- og helsenemdene under kap. 853 post 1 med 5 mill. kroner til digitalisering, til sammen en vedtatt økning på 14 mill. kroner på denne posten.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 12.12.2023

  Debattert i Stortinget 19.12.2023
  Votert i Stortinget 19.12.2023