Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven) (Lov-delen)

Prop. 29 LS (2023-2024), Innst. 159 L (2023-2024), Lovvedtak 37-41 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 15.12.2023Innst. 159 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til ny lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven). Denne lovens bestemmelser gjelder en global minimumsbeskatning under den såkalte pilar 2; en effektiv global selskapsskattesats på minimum 15 pst. for konsern med en årlig samlet inntekt på minst 750 mill. euro.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 15.12.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 04.01.2024