Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om NSM-saken

Innst. 316 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 14.05.2024Innst. 316 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om justis- og beredskapsministerens redegjørelser 16. januar og 7. mars 2024 om NSM-saken og rapporten fra Gjedrem-utvalget og Dokument 1 (2023-2024) - Tillegg 1 - Riksrevisjonens gjennomgang av Låneopptak hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at det er inngått en ulovlig låneavtale og at Justis- og beredskapsdepartementet ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp flytting og låneavtalen i sine etatsstyringsmøter. Komiteen er av den oppfatning at NSMs låneopptak er en unik hendelse i nyere norsk forvaltningshistorie og et alvorlig brudd på statens bevilgningsreglement og økonomiregelverk samt Grunnlovens regler for opptak av lån på statens vegne. Komiteen registrerer at justis- og beredskapsministeren erkjenner sitt konstitusjonelle ansvar for de feil som er blitt begått i NSM og ser dette som en viktig og nødvendig bekreftelse fra statsråden.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 14.05.2024

  Debattert i Stortinget 23.05.2024
  Votert i Stortinget 23.05.2024