Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag om en rask omstilling av en oppdrettsnæring i krise

Dokument 8:85 S (2023-2024), Innst. 261 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson, Une BastholmSaken er behandlet i næringskomiteenForslag fra (MDG)Innstilling avgitt 16.04.2024Innst. 261 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om en rask omstilling av en oppdrettsnæring i krise. Stortinget vedtok å be regjeringen i løpet av 2024, i forbindelse med den varslede Dyrevelferdsmeldingen, vurdere om det er hensiktsmessig å sette en faglig basert grense for dødelighet i sjøfasen. Stortinget vedtok å be regjeringen i løpet av 2024 fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget (NOU 2023:23). Stortinget vedtok videre å be regjeringen legge en rekke prinsipper til grunn for arbeidet med en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning for havbruk, bl.a. at ordningen må være teknologinøytral, den må bidra til å redusere næringens miljøavtrykk, redusere lusepresset på både oppdretts- og villfisk, sikre at det tas i bruk lav- og nullutslippsteknologi i områder hvor det er nødvendig å redusere utslippene, m.v,

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.04.2024

  Debattert i Stortinget 29.04.2024
  Votert i Stortinget 30.04.2024