Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i gjeldsordningsloven mv. (effektivisering og forenkling av gjeldsordningsprosessen)

Prop. 67 L (2023-2024), Innst. 391 L (2023-2024), Lovvedtak 88 (2023-2024)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 28.05.2024Innst. 391 L (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en endring i gjeldsordningsloven som innebærer en effektivisering og forenkling av gjeldsordningsprosessen. Kravet til egenforsøk bortfaller helt, noe som vil forenkle prosessen i forkant av namsmannens behandling av søknad fra skyldner om frivillig utenrettslig gjeldsordning med kreditorene. Videre er det vedtatt lettelser i forbudet mot at gjeldsordning kan åpnes mer enn én gang. Hovedregelen om gjeldsordningsperiodens lengde for sosialt utsatt skyldnere er oppmyket og forventes å øke sannsynligheten for gjennomføringen av gjeldsordningen. Det er også vedtatt innført en preklusjonsregel for krav fra finansforetak og foretak som driver inkassovirksomhet. Dessuten bortfaller etterperioden på to år, noe som fastsetter et grunnleggende prinsipp om at en gjeldsordning skal være et endelig oppgjør.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.05.2024

  Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2024