Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Kommuneproposisjonen 2025

Prop. 102 S (2023-2024), Innst. 440 S (2023-2024)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og distriktsdepartementetSaken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteenInnstilling avgitt 12.06.2024Innst. 440 S (2023-2024)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Prop. 102 S (2023-2024) Kommuneproposisjonen 2025, jf. Innst. 440 S (2023-2024). I kommuneproposisjonen presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I år ble også nytt inntektssystem for kommunene presentert. Stortinget gir Kommunal- og distriktsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 000 mill. kroner for 2025. Beløpet foreslås bevilget over kapittel 571 Rammetilskudd til kommuner. I tillegg vedtok Stortinget flere anmodninger til regjeringen, om skattesatser for boliger, om evaluering av det nye inntektssystemet, om navn på PU-kriteriet i utgiftsutjevningen, om evaluering av omleggingen av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og vurdering av innslagspunktet for ressurskrevende tjenester, og om vurdering av en kompensasjon for kommuner som utmerker seg med størst negativ førsteårsvirkning per innbygger som følge av endringene i inntektssystemet for kommunene.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 12.06.2024

  Debattert i Stortinget 18.06.2024
  Votert i Stortinget 19.06.2024