Voteringsoversikt for sak:

Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.06.2012 Kl. 14:52:38)
  For

  Det ble votert over:

  Komiteens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (04.06.2012 Kl. 14:52:46)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i utlendingsloven. Endringene går blant annet ut på å delegere avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet