Voteringsoversikt for sak:

Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2012 Kl. 00:31:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2012 Kl. 00:31:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2012 Kl. 00:32:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.06.2012 Kl. 00:32:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.06.2012 Kl. 00:33:05)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (12.06.2012 Kl. 00:33:28)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i psykisk helsevernloven som legger til rette for større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Lovendringene ble vedtatt mot Venstres stemmer, med subsidiær støtte fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti som primært gikk inn for at bare personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern, skal kunne overføres til en slik enhet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet