Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. juni 2012

Bent Høie

leder og ordfører