Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utrede republikk som styreform i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1Votering

  Mot

  Fordeling

  16 For
  76 Mot

  Votering fordelt på:

 2. 2Votering

  Mot

  Det ble votert over:

  Fordeling

  13 For
  81 Mot

  Votering fordelt på:

 3. 3Votering

  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  82 For
  12 Mot

  Votering fordelt på:

Status

Vedtak i korthet

Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representforslag om å utrede republikk som styreform i Norge. Forslaget fremsatt av representanter fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, gikk ut på å be regjeringen utrede ulike alternativer for innføring av reupublikk som styreform i Norge innne utgangen av 2014, som grunnlag for Stortingets behandling i neste periode av grunnlovsforslag 12:10 (2011-2012) om innføring av republikk. Forslaget ble med 75 mot 17 stemmer ikke bifalt.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet

Vedtak i samsvar med innstillingen

Vedtak og henstillinger