Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utrede republikk som styreform i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:27:53)
 2. 2 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:28:26)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.03.2013 Kl. 20:30:15)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding.

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representforslag om å utrede republikk som styreform i Norge. Forslaget fremsatt av representanter fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, gikk ut på å be regjeringen utrede ulike alternativer for innføring av reupublikk som styreform i Norge innne utgangen av 2014, som grunnlag for Stortingets behandling i neste periode av grunnlovsforslag 12:10 (2011-2012) om innføring av republikk. Forslaget ble med 75 mot 17 stemmer ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger