Voteringsoversikt for sak:

EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.04.2013 Kl. 14:45:23)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger