Voteringsoversikt for sak:

Endringer i vergemålsloven mv.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.02.2013 Kl. 15:17:25)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (19.02.2013 Kl. 15:17:32)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i vergemålsloven mv. Endringene er en følge av at det er vedtatt ny vergemålslov som trer i kraft 1. juli 2013. Det er nødvendig å foreta en rekke endringer i andre lover som bør være på plass før loven trer i kraft.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet