Innstilling fra justiskomiteen om endringer i vergemålsloven mv.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 5. februar 2013

Per Sandberg

Sigvald Oppebøen Hansen

leder

ordfører