Voteringsoversikt for sak:

Lange linjer - kunnskap gir muligheter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:47:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 24 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:48:15)
 3. 3 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:48:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:48:52)

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:49:11)
 6. 6 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:49:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av FrP og H.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:49:50)
 8. 8 Votering

  (11.06.2013 Kl. 00:50:06)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 9. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har drøftet en melding til Stortinget om forskning og høyere utdanning og fattet en rekke vedtak i den forbindelse.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger