Voteringsoversikt for sak:

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.05.2013 Kl. 18:28:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (27.05.2013 Kl. 18:28:34)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (27.05.2013 Kl. 18:28:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som skal legge til rette for at pasienters, brukeres og pårørendes stilling styrkes i tilsynssaker og ved uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet