Voteringsoversikt for sak:

Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.06.2013 Kl. 20:29:35)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (13.06.2013 Kl. 20:30:01)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i vegtrafikkloven i samsvar med forslag fra regjeringen. Endringen klargjør at tidsbegrensede fartsgrenser, for eksempel for en vintersesong, kan fastsettes av hensyn til miljøet,

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet