Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser)

Dette dokument

  • Innst. 350 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 126 L (2012–2013)
  • Dato: 28.05.2013
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 28. mai 2013

Knut Arild Hareide

Hallgeir H. Langeland

leiar

ordførar