Voteringsoversikt for sak:

Humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (09.12.2013 Kl. 20:04:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger