Voteringsoversikt for sak:

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.02.2014 Kl. 18:39:32)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (25.02.2014 Kl. 18:39:39)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet "Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)". Endringene ble enstemmig vedtatt. Endringene omfatter nye regler om uførepensjon i følgende lover: - lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, - lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., - lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere, - lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven).

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet