Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning)

Dette dokument

  • Innst. 126 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 202 L (2012–2013)
  • Dato: 12.02.2014
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 23

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 12. februar 2014

Arve Kambe

leder og ordfører