Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.02.2014 Kl. 13:27:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Merknad

  Ved en inkurie ble stemmen til representanten Hagebakken (A) ikke registrert riktig. Hagebakken stemte FOR og riktig stemmetall skal derfor være 49 FOR og 60 MOT.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (27.02.2014 Kl. 13:27:58)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og noen fra Senterpartiet forkastet et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om at leger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise til abort, prevensjon eller assistert befruktning.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger