Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (24.04.2014 Kl. 16:56:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (24.04.2014 Kl. 16:56:37)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene I og II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  I forbindelse med behandling av representantforslag fra Arbeiderpartiet har Stortinget fattet følgende vedtak : "Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med sak om oppfølging av arbeidet med trafikksikkerhet knyttet til tungbil og grenseoverskridende transport".

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger