Representantforslag om innføring av nye tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Dag Terje Andersen, Eirin Sund, Helga Pedersen, Kari Henriksen, Kjell-Idar Juvik, Lise Christoffersen, Magne Rommetveit Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 08.04.2014 Innst. 163 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med behandling av representantforslag fra Arbeiderpartiet har Stortinget fattet følgende vedtak : "Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med sak om oppfølging av arbeidet med trafikksikkerhet knyttet til tungbil og grenseoverskridende transport".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.04.2014

   Behandlet i Stortinget: 24.04.2014