Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (10.06.2014 Kl. 20:30:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (10.06.2014 Kl. 20:30:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk, jf. Dokument 8:33 S (2013-2014). Komiteens tilråding om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger