Representantforslag om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk

Dokument 8:33 S (2013-2014), Innst. 195 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.05.2014 Innst. 195 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om umiddelbar stans av utsendelser av lengeværende asylbarn i påvente av nytt regelverk, jf. Dokument 8:33 S (2013-2014). Komiteens tilråding om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2014