Voteringsoversikt for sak:

Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:20:58)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:21:28)

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:21:53)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:22:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 18 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:22:43)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 25 og 26 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:23:06)

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:23:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av V.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:23:52)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 og 11 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:24:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4, 9 og 12 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:24:38)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:25:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:25:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 10 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:26:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3, 6 og 13 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:26:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:26:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:27:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 30 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:28:00)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:28:44)
 19. 19 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:29:04)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall V.

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:29:33)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall IX.

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:30:03)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XII.

  Votering fordelt på:

 22. 22 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:30:31)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene XVII og XIX.

  Votering fordelt på:

 23. 23 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:30:57)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene XVIII og XXV.

  Votering fordelt på:

 24. 24 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:31:24)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XXI.

  Votering fordelt på:

 25. 25 Votering

  (02.12.2014 Kl. 00:31:51)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall XXIII.

  Votering fordelt på:

 26. Status

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger