Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 2 (2014-2015), Innst. 2 S (2014-2015), Innst. 2 S Tillegg 1 (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2014 Innst. 2 S Tillegg 1 (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2014